Với bé 6,5 tháng tuổi, mỗi ngày cần ăn 3 bữa. Thành phần cụ thể của một bát bột như sau: