SGTT.VN - Ngày 2.8.2010, báo Sài Gòn Tiếp Thị đưa thông tin về hiện tượng trộn đến 80% cát vào khoai mì lát phơi khô xuất khẩu tại một số huyện của tỉnh Quảng Ngãi. Trong thông tin này, chúng tôi báo động nguy cơ xuất khẩu cát lậu núp dưới vỏ bọc khoai mì lát xuất khẩu sau khi Thủ tướng ban hành chỉ thị cấm xuất khẩu cát xây dựng. Ngày 3.8, tìm đến một số cơ quan hữu trách tại Quảng Ngãi, chúng tôi ghi nhận thêm một số thông tin liên quan.