(ĐCSVN) - Có thể khẳng định, thành công lớn nhất của khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám , là do Đảng ta đã có sự chuẩn bị và khi thời cơ đến thì biết chớp lấy thời cơ, chọn đúng thời cơ “nổ ra đúng lúc”. Bài học về chọn thời cơ trong Cách mạng Tháng Tám còn có giá trị đến tận hôm nay, khi chúng ta đã và đang xử lý một số vấn đề nhằm chống suy giảm kinh tế, khi nền kinh tế thế giới đang có những diễn biến hết sức phức tạp.