(Toquoc)-Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình trong phiên thảo luận về Báo cáo kinh tế, xã hội sáng nay cho biết, dự kiến năm 2012-2014 sẽ điều chỉnh mức lương tối thiểu cho phù hợp, đảm bảo mức sống tối thiểu cho công chức, viên chức và người lao động.