Từ ngày 1/10/2012, phí tham quan tại các Vườn Quốc gia: Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yokdon và Cát Tiên được quy định: với người lớn là 40.000 đồng/người/lượt; đối với sinh viên, học sinh và trẻ em là 20.000 đồng/người/lượt. Mức vé áp dụng thống nhất với cả người Việt Nam và nước ngoài.