Ngày 9/12, truyện dài 'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh' của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ra mắt bạn đọc cả nước. Bên cạnh nội dung lãng mạn, trong sáng quen thuộc, nhà văn còn lồng vào đấy nhân vật phản diện và yếu tố xã hội mang tính khốc liệt. > Mở thư quán Nguyễn Nhật Ánh tại TP HCM