PNO - Glamour World (GW) là một trong những trung tâm MEDICAL đầu tiên của Việt Nam : Nơi thỏa mãn mọi nhu cầu và ước muốn làm đẹp của tất cả mọi người và là trung tâm duy nhất kết hợp 3 nhóm dịch vụ làm đẹp cho phụ nữ.