Trong thời gian gần đây, một số hộ chăn nuôi gà trên địa bàn TP Cần Thơ đã nuôi được loại gà công nghiệp cho ra loại trứng có 2 lòng đỏ (ảnh).