Lý Thị Vang, 11 tuổi, học sinh dân tộc Mông của trường TH Lao Chải, Sa Pa, bên bức tranh đoạt giải nhất của em.