TT - Sáng 30-4, buổi ăn sáng của gia đình tôi không phải vội vội vàng vàng mà kéo dài hơn hai giờ để bàn luận xung quanh câu chuyện của em Võ Văn Huy (bài “Chông chênh giấc mơ đi thi quốc tế” trên trang 8 Tuổi Trẻ ngày 30-4).