KTNT - Công việc canh giữ, giáo dục cảm hóa và chăm lo sức khỏe cho người phạm tội, vi phạm pháp luật đang bị tạm giam hay đang thụ lý án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Nai (TTGCATĐN) được coi là công việc đặc thù, vì thế từ Ban giám thị đến cán bộ, chiến sĩ ở đây luôn đề cao trách nhiệm, âm thầm cống hiến và hy sinh cho sự bình yên của xã hội.