Chàng thường gọi điện cho bạn chỉ vì muốn nhờ vả việc gì đó và thỉnh thoảng anh ấy lại "lặn mất tăm" một thời gian thì có lẽ bạn đang bị lợi dụng hơn là được yêu thực sự.