QĐND - Ngày 29-6, Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma (Barack Obama) đã đích thân thị sát khu vực cháy rừng ở gần thành phố Cô-la-ra-đô Xprinh, bang Cô-lô-ra-đô, miền Trung nước Mỹ. Vụ cháy rừng kéo dài suốt một tuần qua đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ cho người dân ở khu vực này.