(VOV) - Ban tổ chức đã trao 40 giải cho các bài viết xuất sắc, trong đó có 3 giải Nhất, 7 giải Nhì, 10 giải Ba và 20 giải Khuyến khích. Đài Tiếng nói Việt Nam đoạt 2 giải thưởng trong cuộc thi này, trong đó có 1 giải Nhì, 1 giải Khuyến khích.