(aFamily)- Giờ nghỉ trưa 2 tiếng, đồng nghiệp về nhà, ra ngoài ăn tôi ngồi lì trong văn phòng, đóng cửa luyện phim sex.