– Rùa Batagu baska được cho là đã tuyệt chủng tại Việt Nam lại được phát hiện tại Khu du lịch Suối Tiên, TP.HCM.