Quạt điện điều chỉnh tốc độ vô cấp. Loại quạt điện điều chỉnh tốc độ vô cấp này do bà Nguyễn Thị Kiều Trưng cùng nhóm nghiên cứu của công ty Phú Thái chế tạo. Khác với quạt thông thường, quạt điều chỉnh cấp độ vô cấp có thể điều chỉnh tốc độ trong khoảng từ 550 vòng/phút – 1.280 vòng/phút (quạt thông thường được điều chỉnh tốc độ theo số 1,2,3).