QĐND - Những dấu hiệu gần đây cho thấy, không loại trừ khả năng NATO sẽ can thiệp quân sự vào Xy-ri. Liệu đất nước Trung Đông này sẽ phòng vệ ra sao khi một chiến dịch quân sự do NATO phát động xảy ra?