QĐND - Ngày 10-7, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, 120 thương binh, bệnh binh nặng thuộc Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) cùng người thân, gia đình và cán bộ, nhân viên của trung tâm đã làm lễ báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kính yêu Bác Hồ, vâng lời Bác dạy trở thành lẽ sống và chiến đấu của nhiều thương binh nặng, nhưng có người trong số họ, đây là lần đầu tiên được vào Lăng viếng Bác.