Theo cơ quan điều tra, hiện đã bắt được một số đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau ở quán ốc