Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã ra quyết định khôi phục toàn bộ quan hệ quân sự với Pháp.