Sau gần 3 năm ngưng nhận lao động Việt Nam tại Đài Loan trong lĩnh vực giúp việc gia đình và chăm sóc người bệnh, 8 tháng đầu năm nay, Ban Quản lý lao động Việt Nam (tại Đài Loan) đã thẩm định 29.198 lao động (bằng cả năm 2006). Thị trường đang có dấu hiệu phục hồi và lao động Việt Nam có xu hướng dịch chuyển sang làm việc trong các công xưởng.