(2Sao) - Một lần nữa The Voice lại khiến cho dư luận "dậy sóng". Trái với thái độ ủng hộ ngay sau khi tập đầu tiên của vòng Giấu mặt lên sóng thì lần này The Voice khiến cho dư luận bức xúc vì xuất hiện nghi án dàn xếp kết quả.