(GD&TĐ) - Chủ trương thu hút nhân tài là các cử nhân, kỹ sư tốt nghiệp loại giỏi, thủ khoa các trường về công tác tại địa phương đã được nhiều tỉnh, thành thực hiện. Cho dù chưa hoàn toàn được như mong muốn nhưng cách làm này cũng đã cho thấy nỗ lực rất lớn trong việc tạo nguồn cán bộ, công chức.