Khi đã ăn hết một phần thịt, ông Lâm đột nhiên phát hiện một vật lạ màu đen dính trong phần thịt còn lại. Quan sát kỹ, ông giật mình nhận ra dị vật ấy chính là một con gián đã chết...