Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Lê Trường Lưu vừa ký quyết định thành lập Khu bảo vệ thủy sản Cồn Giá có diện tích 40ha, trên đầm phá Tam Giang-Cầu Hai thuộc địa phận xã Vinh Hà, huyện Phú Vang.