Ngày giỗ Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn được người dân Việt ghi nhớ “Tháng Tám giỗ Cha, tháng Ba giỗ Mẹ”.