Cùng tìm hiểu cách phối hợp ngọc bổ trợ của các cao thủ LMHT Hàn Quốc ở vị trí đi rừng.
Giải đấu LMHT OnGameNet Mùa Đông đang diễn ra tại Hàn Quốc vô cùng sôi nổi và hào hứng với sự góp mặt của những tên tuổi tầm cỡ nhất trong nước. Không chỉ có cơ hội theo dõi những trận đấu đỉnh cao, khán giả hoàn toàn có thể học hỏi được từ những “cao thủ của cảo thủ” về cách phối hợp các ngọc bổ trợ theo những tình huống khác nhau. Dưới đây là những bộ ngọc ở vị trí đi rừng đã được sử dụng trong giải đấu tính đến thời điểm hiện tại:

Tham khảo ngọc bổ trợ của các cao thủ LMHT Hàn Quốc - Vị trí đi rừng 1
Bộ ngọc của Pera sử dụng Lee Sin.


Bộ ngọc của DayDream sử dụng Lee Sin 1.

Tham khảo ngọc bổ trợ của các cao thủ LMHT Hàn Quốc - Vị trí đi rừng 3
Bộ ngọc của DayDream sử dụng Lee Sin 2.

Tham khảo ngọc bổ trợ của các cao thủ LMHT Hàn Quốc - Vị trí đi rừng 4
Bộ ngọc của Reign Over sử dụng Elise.

Tham khảo ngọc bổ trợ của các cao thủ LMHT Hàn Quốc - Vị trí đi rừng 5
Bộ ngọc của Reign Over sử dụng Nunu.

Tham khảo ngọc bổ trợ của các cao thủ LMHT Hàn Quốc - Vị trí đi rừng 6
Bộ ngọc của ActScene sử dụng Fiddlesticks.

Tham khảo ngọc bổ trợ của các cao thủ LMHT Hàn Quốc - Vị trí đi rừng 7
Bộ ngọc của ActScene sử dụng Olaf.

Tham khảo ngọc bổ trợ của các cao thủ LMHT Hàn Quốc - Vị trí đi rừng 8
Bộ ngọc của Kakao sử dụng Lee Sin.

Tham khảo ngọc bổ trợ của các cao thủ LMHT Hàn Quốc - Vị trí đi rừng 9
Bộ ngọc của Kakao sử dụng Olaf.

Tham khảo ngọc bổ trợ của các cao thủ LMHT Hàn Quốc - Vị trí đi rừng 10
Bộ ngọc của Watch sử dụng Lee Sin.

Tham khảo ngọc bổ trợ của các cao thủ LMHT Hàn Quốc - Vị trí đi rừng 11
Bộ ngọc của Watch sử dụng Elise.

Tham khảo ngọc bổ trợ của các cao thủ LMHT Hàn Quốc - Vị trí đi rừng 12
Bộ ngọc của Spirit sử dụng Lee Sin.

Tham khảo ngọc bổ trợ của các cao thủ LMHT Hàn Quốc - Vị trí đi rừng 13
Bộ ngọc của Spirit sử dụng Nocturne.

Tham khảo ngọc bổ trợ của các cao thủ LMHT Hàn Quốc - Vị trí đi rừng 14
Bộ ngọc của Dandy sử dụng Elise.

Tham khảo ngọc bổ trợ của các cao thủ LMHT Hàn Quốc - Vị trí đi rừng 15
Bộ ngọc của Bengi sử dụng Elise.

Tham khảo ngọc bổ trợ của các cao thủ LMHT Hàn Quốc - Vị trí đi rừng 16
Bộ ngọc của H0R0 sử dụng Nunu 1.

Tham khảo ngọc bổ trợ của các cao thủ LMHT Hàn Quốc - Vị trí đi rừng 17
Bộ ngọc của H0R0 sử dụng Nunu 2.

Tham khảo ngọc bổ trợ của các cao thủ LMHT Hàn Quốc - Vị trí đi rừng 18
Bộ ngọc của Mijae sử dụng Lee Sin.

Tham khảo ngọc bổ trợ của các cao thủ LMHT Hàn Quốc - Vị trí đi rừng 19
Bộ ngọc của Mijae sử dụng Nasus.

Tham khảo ngọc bổ trợ của các cao thủ LMHT Hàn Quốc - Vị trí đi rừng 20
Bộ ngọc của Swift sử dụng Shyvana.

Tham khảo ngọc bổ trợ của các cao thủ LMHT Hàn Quốc - Vị trí đi rừng 21
Bộ ngọc của Switft sử dụng Lee Sin.

Tham khảo ngọc bổ trợ của các cao thủ LMHT Hàn Quốc - Vị trí đi rừng 22
Bộ ngọc của NoFe sử dụng Nunu.

Tham khảo ngọc bổ trợ của các cao thủ LMHT Hàn Quốc - Vị trí đi rừng 23
Bộ ngọc của Savilla sử dụng Rammus 1.

Tham khảo ngọc bổ trợ của các cao thủ LMHT Hàn Quốc - Vị trí đi rừng 24
Bộ ngọc của Savilla sử dụng Rammus 2.

Tham khảo ngọc bổ trợ của các cao thủ LMHT Hàn Quốc - Vị trí đi rừng 25
Bộ ngọc của NoFe sử dụng Elise.

Tham khảo ngọc bổ trợ của các cao thủ LMHT Hàn Quốc - Vị trí đi rừng 26
Bộ ngọc của Helios sử dụng Rammus.

Tham khảo ngọc bổ trợ của các cao thủ LMHT Hàn Quốc - Vị trí đi rừng 27
Bộ ngọc của Helios sử dụng Lee Sin.

Tham khảo ngọc bổ trợ của các cao thủ LMHT Hàn Quốc - Vị trí đi rừng 28
Bộ ngọc của RealFoxy sử dụng Jarvan IV.

Tham khảo ngọc bổ trợ của các cao thủ LMHT Hàn Quốc - Vị trí đi rừng 29
Bộ ngọc của RealFoxy sử dụng Nunu.