UBND tỉnh Bình Thuận vừa cho phép thăm dò “kho báu” tại núi Tàu (Phước Thể, Tuy Phong). Đây là lần thăm dò cuối cùng để biết thực hư về khối tài sản từ trong chiến tranh thế giới thứ hai này.