(TNO) Những ngày cuối năm Tân Mão, chúng tôi ngược rừng lên thăm làng Thanh niên lập nghiệp sông Chàng (H.Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) khi những gia đình trẻ nơi đây đang chuẩn bị đón cái tết đầu tiên trên vùng đất mới.