Theo thông tin mới nhất từ trung tâm khí tượng Thủy văn trung ương từ khoảng ngày 1 và 2/2 (tức là 29 và 30 Tết) miền Bắc sẽ thoát khỏi hình thế thời tiết rét đậm, rét hại.