(TNO) Nếu không có tính đột biến và không thay đổi cách chơi thì trên nguyên tắc, Tây Ban Nha (TBN) rất khó lật ngược tình thế trong trường hợp họ đã rơi vào bế tắc trong hiệp đầu.