Tôi bước vào lĩnh vực taxi khi thị trường đã có rất nhiều hãng lớn, để tồn tại, phát triển phải có cách đi của riêng mình