(TTVN Online) - Theo các nhà khoa học, trong lĩnh vực tập luyện thể thao củng cố và nâng cao sức khỏe, dựa trên khối lượng vận động và những ảnh hưởng của chúng đối với cơ thể, người ta chia thành: Các loại bài tập có khối lượng vận động trung bình, bài tập có khối lượng vận động trên trung bình và những bài tập có khối lượng vận động lớn. Tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, thể lực mà người tập có thể lựa chọn khối lượng bài tập phù hợp.