Hiện nay, những tấm thiệp pop-up với hình ảnh độc đáo từ nghệ thuật xếp giấy 3D đang mê hoặc giới trẻ TP.HCM trên nhiều diễn đàn, nhất là vào dịp Giáng sinh và năm mới.