Đồng chí Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu khai mạc hội nghị. KTNT - Sáng nay (23/12), Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức “Hội nghị tập huấn cho các phóng viên, báo, đài về công tác tuyên truyền phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 – 2015”. Hội nghị đã chỉ rõ, trong giai đoạn 2011 – 2015 các cơ quan báo chí, truyền thông cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân, góp phần phòng, chống mại dâm và tệ nạn xã hội.