(Tinh yeu gioi tinh) - Trước đó hai đứa mới chỉ hôn nhau, vậy mà đêm tân hôn anh ấy không thèm làm gì thì liệu có phải anh ấy bị làm sao không?