(Dân Việt) - Nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn là đề tài lớn và lâu dài cho văn học nghệ thuật. Đây là cơ sở cho sự phối hợp giữa Hội Nhà văn VN và Bộ NNPTNT trong cuộc vận động sáng tác về tam nông thời gian qua.