(GD&TĐ) - Suốt cuộc đời thanh bạch chẳng vàng son, Bác Hồ kính yêu của chúng ta chỉ có một ham muốn: Ham muốn tột bậc là đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Dù bận trăm công ngàn việc của cuộc kháng chiến, ngay trong những lúc nước sôi lửa bỏng nhất, Bác vẫn dành tình thương cho các cháu thiếu niên nhi đồng.