Sáng ngày 15-4-2012, Chủ tịch UBND xã Thượng Sơn Nguyễn Tất Hảo huy động gần 60 dân quân, an ninh ra chặt phá 152 cây bạch đàn có đường kính từ 0,3 - 30 cm của ông Nguyễn Văn Danh ở vùng đất cồn Cố Bàng. Chặt được cây nào, ông Chủ tịch cho người vận chuyển đi luôn. Ông Danh và nhiều người trong xã bàng hoàng không hiểu vì sao ông Chủ tịch xã lại tổ chức tàn phá, cướp cây của dân trắng trợn như vậy?...