TT - Ngày 18-2, theo báo cáo của Bộ Y tế, từ 30 đến mồng 3 tết, tại 17 bệnh viện và 31 địa phương đã có 650 trường hợp bị tai nạn giao thông không đội mũ bảo hiểm, tăng 19,5% so với dịp tết 2009.