(Tamnhin.net) - Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIII tranh luận rất nhiều về Đề án Tái cơ cấu nền kinh tế. Trong đó việc tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) được nhiều đại biểu xem là trọng tâm để thực hiện Đề án. Nhiều đại biểu cho rằng, không thể phủ nhận những đóng góp của các DNNN cho nền kinh tế trong thời gian qua.