SGTT.VN - Đó là khẳng định của bác sĩ Phan Văn Nghiệm, trưởng phòng nghiệp vụ y – sở Y tế TP.HCM. Theo đó, việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế đã được cơ quan bảo hiểm xã hội và ngành y tế TP.HCM thống nhất.