Trong mấy ngày qua, giá hàng hóa tại các chợ đầu mối liên tục giảm thì tại các điểm bán lẻ giá vẫn còn cao ngất ngưởng. Giá hàng hóa giữa chợ đầu mối và các điểm bán lẻ chênh lệch từ 10 đén 35%.