MV "Doom Dada" của T.O.P vừa ra lò đã lập tức gây ấn tượng mạnh với những hình ảnh sáng tạo, độc đáo.