(VOV) - Đây là vụ án ma túy lớn, đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng còn tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.