Tham gia chương trình Bài hát yêu thích tối 1.9 tổ chức tại Cung Hữu nghị Việt Xô Hà Nội và là lần thứ 2 Siu Black xuất hiện sau khoảng thời gian im lặng để tìm lại chính mình.