TT - Giữa vô số chương trình giải trí, phong cách sống dành cho giới trẻ thành thị, Sinh ra từ làng thành "của hiếm" khi đề cập đến những thanh niên nông dân trẻ và cuộc mưu sinh của họ.