Bốn cô gái trẻ mang hồ sơ đến công ty của Duẩn xin việc và được nhận vào. Vị giám đốc trẻ rủ họ tham quan các văn phòng của công ty, ăn uống, sau đó dùng chiêu bài “gặp đối tác” để đưa vào nhà nghỉ "ngủ trưa".