Chủ tịch nước vừa bác đơn xin ân giảm án tử hình của bị án Nguyễn Đức Nghĩa, kẻ đã giết, chặt đầu bạn gái một cách dã man tại Hà Nội năm 2010.